เห็ดตายเบี่ย (เห็ดมีพิษ)

เห็ดก่อ

เห็ดน้ำหมาก

เห็ดตายเบี่ย (กินบ่ได้เด้อ)

แกงเห็ดเผาะ

ขอบคุณเครดิตภาพจาก @ สาว เมืองดอกคูณ 
แนวกินถิ่นอีสาน