จอก (แก้วไม้ไผ่)

ขอบคุณเครดิตภาพจาก NARAKORN PHOTOGRAPHY