บักหวดข่า

ขอบคุณเครดิตภาพจาก photo by Jenk Happy

ผลหมากต้องแล่ง,หมากน้ำเต้า

ขอบคุณเครดิตภาพจาก อ. สี คันโซ่

บักน้ำนม, star apple

ขอบคุณเครดิตภาพ Cambodia trip 2009 www.jirobkk.com

กะโดนน้ำ

ขอบคุณเพจ อีสาน ม่วนซื่น