ดอกจาน บ้านตอนเช้า

ดอกจาน บานหน้าแล้ง ระหว่างเดือน มีนาคม - เดือน เมษายน

Read more: ดอกจาน บ้านตอนเช้า

เล็บมือนาง

 

  เล็บมือนาง
  พืช
   เล็บมือนาง เป็นไม้เลื้อยดอกหอมเป็นช่อ พบในแถบเอเชีย มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆคือ จะมั่ง จ๊ามั่ง ไท้หม่อง มะจีมั่ง และ อะดอนิ่ง วิกิพีเดีย
     
      ชั้นสปีชีส์