ดอกจาน บ้านตอนเช้า

ดอกจาน บานหน้าแล้ง ระหว่างเดือน มีนาคม - เดือน เมษายน

ขอบคุณเครดิตภาพจาก บ้านหลังน้อย - ของคนอีสาน แฟนเพจ