งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7

อีกหนึ่งในงานวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อันเลื่องชื่อ 

"งานวันผู้ไทโลก เท่อที่๗ " 

วัดบ้านโคกก่อง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Read more: งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7

ดาราแต่งชุดภูไท

ทีมนักแสดงละครประทีปรักแห่งใจ ทางช่อง 3 แต่งตัวเป็นหนุ่มสาวภูไท ที่พระธาตุเชิงชุม

Read more: ดาราแต่งชุดภูไท