งานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7

อีกหนึ่งในงานวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อันเลื่องชื่อ 

"งานวันผู้ไทโลก เท่อที่๗ " 

วัดบ้านโคกก่อง ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 

 

ขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จาก 

ภาพจากสื่อมวลชน ช่างภาพชื่อดัง ของประเทศ "ชายสามหยด" ขอยกย่องว่า งดงามและยอดเยี่ยมมาก พร้อมด้วย ท่านพี่ ผู้บุกเบิก นักอนุรักษ์ตัวยงอดิศักดิ์ สาศิริ