เดินแบบแฟชั่นชุดพื้นบ้าน "มูนมังอีสาน"

ขอบคุณเครดิตภาพจาก สตูดิโอ ซักภาพ และแฟนเพจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน