การเปลี่ยนเมนู word 2010 ให้เป็นภาษาไทย

1.โดยไปที่ Strat > all Programs > Microsoft office > Microsoft offce 2010 Tools

> Microsoft 2010 Language Preferences หรือดูตามภาพข้างล่างนี้ครับ

 

2. คลิกเลืือกภาษาไทยแล้วทำการเลื่อนขึ้นให้อยู่ในอันดับที่ 1 ทั้งหมด ตามภาพข้างล่างนี้ครับ

3. แล้วทำการเปิดโปรแกรม word 2010 ขึ้นมา ก็จะได้เมนูภาษาไทย เป็นที่เรียบร้อยครับ