ทำหนังสือ e-book ด้วย word 2010

ก่อนอื่น เราต้องหาเรื่องที่เราสนใจ เพื่อที่จะนำมาทำ 

e-book ส่วนตัวเอาไว้อ่านเสียก่อนครับ เมื่อได้แล้วก็

นำ้ข้อมูลดังกล่าว คัดลอก หรือจัดพิมพ์ พร้อมแต่สีสัน

ใส่รูปภาพ ตามที่ต้องการ (เช่น)


จากนั้นก็ทำการ save ข้อมูล

ไว้ในเครื่องของเราก่อน เพื่อป้องกันไฟล์หายนะครับ

หลังจากนั้นเราก็ทำการ save อีกที่หนึ่งโดยไปที่ 

1. "แฟ้ม" > บันทึกเป็น ตามภาพข้างล่างนี้ครับ

 

2. ทำการเลือกลักษณะ การบันทึกเป็นชนิดของไฟล์ PDF แล้วตอบตกลง ดังภาพข้างล่างนี้ครับ 

แค่นี้เราก็จะได้ e-book ส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นเองได้แล้วครับ หลังจากนั้นก็โหลดไปใส่ในเครื่อง

iphone tablet หรืออื่น ๆ ที่สามารถอ่าน e-book ได้ครับ