ไม้บรรทัดใน word 2010 หายทำอย่างไร

กรณีลง word 2010 มาใหม่อาจจะไม่มีแทบไม้บรรทัด 

เราจะทำอย่างไรดี

 

ก็แค่เอาเม้าไปคลิกทางด้านขวาของ word ในช่องระหว่าง ribbon กับหน้ากระดาษ 

ดังภาพข้างล่างนี้ครับ