ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ภาพในหลวง

" ๑ วัน ๑ ภาพ ไหลเรือไฟนครพนม "
ความสวยงามของพลังศรัทธา ที่ตีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ แรงกาย แรงใจ ที่ถูกส่งออกไปไหลล่องรอยเด่นตระง่าน สว่างสไว กลางลำน้ำโขง คงเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจน ของความภาคภูมิใจของ ชาวนครพนม 

 

ขอบคุณเครดิตภาพสวย ๆ จาก : CHESADAPORN BUASAI เจสซี่ สะกดใจ