ทำบุญตักบาตร

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก NARAKORN PHOTOGRAPHY