117 ปี งานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

 

 

 

 

ขอบคุณเครดิตภาพสวย ๆ ประเพณีการแห่เทียนพรรษา เมืองอุบลราชธานี  จาก กลุ่ม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน