ข่อง, ไซ


ข่อง คือ เครื่องสาน เป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้ใส่ปลา ปู กุ้ง หอยเวลาไปหาปลา (ที่วางตั้ง)

ไซ คือ เครื่องสานสําหรับดักปลา มีหลายชนิด เช่น ไซมาน ไซตั้ง ไซนอน (ที่วางนอน)

Tags: