ปลานิลทอด เป็นวิธีปรุงอาหารแบบง่าย ๆ อีกวิธีหนึ่ง คือนำปลานิล ปลาหลด มาแผ่ท้อง เอาไส้ออก จากนั้นนำไปทอดด้วยน้ำมันร้อน ๆ จะทำให้ได้ปลานิลทอดที่กรอบ อร่อย

Tags: