ลาบ, ลาบหมากลิ้นฟ้า, หมากลิ้นฟ้า, ลูกลิ้นฟ้า, ต้นเพกา, เพกา, Oroxylum indicum,

เพกา เป็นพืชในวงศ์แคหางค่าง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้: ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก เบโด มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิ้นฟ้า หมากลิ้นฟ้า บ่าลิ้นไม้ เพกาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย โดยพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไป

Tags: