ลาบหมากลิ้นฟ้า (Oroxylum indicum)

เพกา เป็นพืชในวงศ์แคหางค่าง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้: ดอก […]

Tags: