casio, Casio ระบบเข็มและตัวเลข, การตั้งนาฬิกา, การตั้งนาฬิกา casio, นาฬิกา casio, วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข

ในบทความนี้จะมาอธิบายวิธีการตั้ง นาฬิกา Casio ที่แสดงเวลาระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog) บนเครื่องเดียวกัน นาฬิกาประเภทนี้ ได้แก่ นาฬิกา Casio Edifice Digital-Analog ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย EFA เป็นหลักครับ ส่วน นาฬิกา G-Shock ก็จะมีซีรีย์ที่เป็นนาฬิกาสองระบบด้วยกัน รหัสส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย GA หรือ G บางรุ่นครับ
นาฬิกาสองระบบนี้ มีการปรับเวลาอยู่ 2 แบบครับ คือ แบบที่ 1. เราปรับแค่ระบบดิจิตอลให้ตรง เข็มก็จะปรับให้ตรงกับดิจิตอลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งค่อนข้างสะดวกมาก 2. เราต้องปรับเวลาทั้งสองอย่างเอง คือ เราปรับดิจิตอลให้ตรงก่อน แล้วค่อยปรับเข็มอีกทีให้ตรงกับดิจิตอล แบบหลังนี้ก็ยุ่งนิดหน่อย ลูกค้าที่ปรับเองก็จะงงๆ ว่า เอปรับดิจิตอลแล้ว แต่เข็มไม่ไป หรือ หาโหมดปรับเข็มไม่เจอ บทความนี้จะอธิบายวิธีการปรับให้ท่านสามารถตั้งเวลาเองได้เลย
ขอเริ่มด้วย แบบที่ 1 ก่อนครับ

1. ปรับเวลาดิจิตอล และเข็มจะปรับโดยอัตโนมัติ คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio G-Shock รุ่น GA-110

วิธีการตั้งเวลา
1. ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ
2. ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน
3. เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้
City Code > DST > 12-24 ชั่วโมง > วินาที > ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > ระยะเวลาเปิดไฟ โดยให้เราเลือก City Code เป็น BKK ครับ และปรับค่าที่เหลือให้ตรงกับปัจจุบัน ส่วน DST ให้ข้ามไปผู้ผลิตได้ตั้งค่ามาตรฐานมาให้แล้ว
ส่วน LT หมายถึงระยะเวลาการเปิดไฟ โดยเมื่อเรากดปุ่มเปิดไฟ แล้ว ไฟจะเปิดนาน 1.5 วินาที (หากเลือกเป็น LT1) และ นาน 3 วินาที (หากเลือกเป็น LT2)
4. กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าครับ เมื่อออกจากโหมดการตั้งเวลาดิจิตอล เข็มจะปรับให้ตรงกับดิจิตอลโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่นครับ แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ทไว้ถึงปี 2099 )

มาต่อกันด้วยการตั้งค่าแบบที่ 2
2. ต้องตั้งเวลาดิจิตอลก่อน แล้วปรับเข็มให้ตรงกับดิจิตอลด้วยตนเอง คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio Edifice รุ่น EFA-121D

วิธีการตั้งเวลาส่วนดิจิตอล
1. ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ
2. เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้
วินาที > DST > UTC > ชั่วโมง > นาที > 12-24 ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > เซ็นเซอร์อุณหภูมิ > ค่า Unit อุณหภูมิ > แล้วจะวกกลับมาที่วินาทีเหมือนเดิม
ใช้ปุ่ม C เพื่อนเลื่อนลำดับที่ต้องการปรับ
3. ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน
4. กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า
หมายเหตุ วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่น แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ทไว้ถึงปี 2099 ครับ)

อ้างอิงมาจาก แฟนเพจ G-shock-changmai

 

วิธีการตั้งเวลาส่วนเข็ม

casio, Casio ระบบเข็มและตัวเลข, การตั้งนาฬิกา, การตั้งนาฬิกา casio, นาฬิกา casio, วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข

จะใช้นาฬิกา casio ตั้งนะครับ
1. เมื่อตั้งเวลาส่วนดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องมาตั้งเวลาส่วนที่เป็นเข็ม (Analog) อีกครั้ง โดยกดปุ่ม A ค้างไว้ 3 นาทีจนมัน
มีเสียงตั้งติ๊ก และขึ้นข้อความว่า Sec “OO
2. จากนั้น กด C เพื่อเลือกเข็มนาที 1 ครั้ง แล้วกด B หรือ D ค้างไว้ เพื่อหมุนเข็มนาที เช่น กดปุ่ม B ค้างไว้จนเข็มวิ่ง แล้วปล่อย
มื่อออก เข็มก็จะยังวิ่งวนไปครับ จากนั้น เราอยากจะให้เข็มหยุดช่วงไหนก็กดปุ่ม B อีกครั้ง 1 เข็มก็จะหยุดวิ่งครับ อันดับแรก
เราปล่อยให้เข็มนาทีวิ่งไป แล้วดูเข็มชั่วโมงให้วิ่งไปถึงเลข 12 ก็หยุดครับ พร้อมทั้งหยุดเข็มนาทีให้ตรงเลข 12 ด้วยครับ
แต่ถ้าหากมันเลยไปเราอยากจะให้มันย้อนกลับมา ก็แค่กดปุ่ม B หรือ D ที่ละครั้ง มันก็จะเลื่อนไปทีละนิด ๆ นิดครับ
แต่โดยหลักการตั้งเข็มนาฬิกาให้ตรง เขาบอกวว่า ให้เราเอาเข็มทั้งหมด คือ เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาที เอาไปรวมไว้ที่
เลข 12 แบบในภาพข้างล่างนี้ครับ

เมื่อได้เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีตรงเลข 12 เรียบร้อยแล้ว เราก็ กดที่ปุ่ม C อีกครั้งเพื่อเลือกเข็มวินาที แล้วกดปุ่ม B หรือ D ค้างไว้
เพื่อให้เข็มวิ่ง พอเข็มวิ่งแล้ว เราก็ปล่อยมือออก และกดปุ่ม B อีกครั้ง เข็มก็จะหยุด และกดที่ปุ่ม B ที่ละนิด ๆ เพื่อเลื่อนเข็มให้ไป
ตรงกับเลข 12 พอเข็มเดินไปตรงเลข 12 ทั้ง 3 เข็มเรียบร้อยแล้ว จากนั้น เราก็กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตัังเข็มนาฬิกา
จากนั้นเข็มนาฬิกาก็จะวิ่งไปยังจุดตามเวลาของนาฬิกาดิจิตอลที่เราตั้งไว้ในตอนแรก เช่น เราตั้งไว้ 9.00 น. เข็มก็จะวิ่งไปหยุด
อยู่ตรง 9.00 น. ครับ ซึ่งอันดับแรกการในการตั้งนาฬิกา casio ต้องตั้งเวลาแบบดิจิตอลให้ตรงก่อนนะครับ รวมถึงตั้งวันที่ เดือน
พ.ศ. ที่เป็นปัจจุบันด้วยครับ ซึ่งการตั้งเวลาแบบดิจิตอลมีเพื่อนเขาเขียนไว้ข้างบนนี้นะครับ

ปล. หวังว่าคงจะเข้าใจวิธีการตั้งนาฬิกา casio นะครับ พึ่งหัดตั้งด้วยตัวเองเหมือนกันครับ แรก ๆๆ อ่านของคนอื่น ๆ ก็งงๆๆ ไป
ครับ แต่พอลอง ๆ ไปลองมา ถึงได้อ้อ เป็นแบบนี้นี้เอง