ขี่ควายด่อน

ขอบคุณเครดิตภาพจาก เพจตามฮอยอีสาน

Tags: