พี่มากขา…ไม่ใช่เสียงเรียกจากแม่นาคพระโขนง แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากิ้งกือ สัตว์ที่มีขามากที่สุด         กิ้งกือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า millipede  มาจากคำว่า milli แปลว่าจำนวนเป็นพัน และ pede แปลว่าขาหรือเท้า รวมกันเป็น พันขา ซึ่งในความเป็นจริงกิ้งกือไม่ได้มีขามากถึงพัน แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษากิ้งกือได้ทดลองนับดูแล้วว่า กิ้งกือมีขา  80 – 400 ขา เท่านั้น            

       ลักษณะพิเศษของขากิ้งกือที่แตกต่างจากขาตะขาบ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขามากเช่นเดียวกัน แต่อาจไม่มากเท่ากับกิ้งกือ คือ กิ้งกือจะมีขายื่นออกมาจากปล้อง 2 คู่ ในแต่ละปล้อง และขาจะสั้นเรียงอยู่ใต้ลำตัว ทำให้กิ้งกือเคลื่อนที่ได้ช้า ต่างจากตะขาบที่มีขา 1 คู่ ในแต่ละปล้อง และขาจะยาวยื่นออกมาข้างตัว ตะขาบจึงมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมาก  

ขอบคุณบทความจาก http://www1a.biotec.or.th/

Tags: