…แหวนสอดใส่นิ้วก้อยขนิษฐา
…กลับกายาเป็นพราหมณ์มหาศาล
…วิไลล้ำเครื่องทรงอลงการ
…สร้อยสังวาลพร้อมสรรพประดับกาย
…อันเพศพระยุพินก็สิ้นสูญ
…โฉมอดูลดวงพักตร์ดั่งเพ็ญฉาย
…ประไพพริ้มเพราเพริศประเสริฐชาย
…เทพไทจึงภิปรายแก่งามงอน…

ขอบคุณกล่อนจาก  #ลักษณวงศ์ #นุ่งโจงแบบหักคอไก่พับหางพันสด

ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับ

Tags: