ความฮัก, ฮัก, รัก, Love, ฮักตลอด, รักตลอดไป, รักเธอ, ฮักเธอ, ฮักหลาย, ความรัก, ความรักมีกลิ่นหอม, ความรักเปรียบเหมือนดอกไม้, ให้รักกันตลอดไป

ความฮัก..หากหอมคือดอกไม้ บ่สูญกลิ่นเกสร
หอมอยู่ทุกคืนวัน เดือน-ปี บ่มีสิ้น
ดอกเก่าขุโฮยฮ้าง ตามดินเดียรดาษ กะดายแล้ว
ยังมีดอกใหม่ซ้อน ซอนขึ้นถ่ายแถม

เฮียมสิฮักษาไว้ บุพชาตินานา
ไว้เพื่อบูชาพระ ฮ้อยพวงพันเอ้
ไว้เพื่อเตือนสติตั้ง ใจเฮียมให้สัตย์ซื่อ
เพื่อฮัก..เพื่อความดีเมือหน้า ให้ยาวมั่นต่อไป

ขอบคุณเครดิตรูปภาพจาก Tangmobusdriver

Tags: