ขอแค่คำว่า “ฮัก” คำเดียว, รักเดียว, คำว่ารักคำเดียว, คำเดียว, รัก, ฮัก, love, love you, one word

     บ้อ ต้อง ฮัก ข่อย จน ล้น ฟ้า
บ่ ต้อง หา ถ้อย ควม หวาน หวาน
แนว ที่ เคย เว้า กัน กะ ญัง ซึ้ง อยู่
     ขอ แค่ ฮัก คำ เดียว ท่อ นั้น
หมาย ถึง ข้อย คนเดียว ท่อ นี้
อยาก สิ ฟัง อีก เทื่อ หว่า เจ้า ฮัก ข้อย!!!+
<<(ขอ ให้ คือ เก่า)>>

 

                      ขอบคุณที่มา : เพจมูลมังอีสาน

Tags: