ข้าวเหนียวมะม่วง คือ อาหารหวาน หรือจะใช้ทานเล่นก็ได้ ซึ่งข้าวเหนียวมะม่วง โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ข้าวเหนียวมูนที่แต่งรสหวานโดยใช้น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าว มูนเข้ากัน จากนั้นลาดด้วยน้ำกระทิ รูปแบบที่รับประทานในประเทศไทยนิยมใช้มะม่วงสุกซึ่งมีรสหวาน โดยนิยมใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นพิเศษ และอาจพบว่าใช้มะม่วงอกร่องได้เช่นกัน หรือมะม่วงโดยทั่วไปก็ได้ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไป

มะม่วง, ข้าวเหนียวมะม่วง, ข้าวเหนียวมูน, อาหารหวาน, อาหารไทย, ของหวาน, ของทานเล่น,
Tags: