มะม่วงกวน     เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ เนื่องจากบางปีมีมะม่วงออกผลเป็นจำนวนมาก จนล้นตลาด ไม่สามารถขายได้ อย่างเช่นในปีนี้ก็เช่นกัน สืบเนื่องมาจากพิษของโรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในช่วงนี้ ทำให้ผลไม้ ต่าง ๆ ที่ออกตามฤดูกาล มีจำนวนมากและไม่สามารถส่งออกไปขายนอกประเทศได้ เมื่อมีมะม่วงเป็นจำนวนมาก ๆ จึงต้องหาวิธีเก็บมะม่วงให้ได้กินไปนานๆ

มะม่วง, กวนมะม่วงมหาชนก, มะม่วงกวน,  mango, วิธีถนอมผลไม้, มะม่วง, กวนมะม่วงมหาชนก, มะม่วงกวน,  mango, วิธีถนอมผลไม้,