แพรวาบ้านโพน, ผ้าแพรวา, ยาย, ยายนุ่งผ้าซิ่น, ยายนุ่งผ้าซิ่นพาดผ้าแพรวา, โอ่ง, แคร่, ชุดแต่งกายไทยอีสาน

“แพรวาบ้านโพน”

ความงดงามที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืนของชาวบ้านโพน

คือมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ก็ยอมรับในความวิจิตรนี้ มิใช่เพียง “แพรวาบ้านโพน”

หากแต่คือลมหายใจที่ยังคงอัตลักษณ์นี้ และยังคงจะยืนยาวสืบไป

แพรวาบ้านโพน บนอัตลักษณ์อันงดงามของชาวผู้ไท บ้านโพน อ.คำม่วง ของดีเมืองกาฬสินธุ์

ขอบคุณเครดิตภาพสวย ๆ จาก Adul Tanthakosai