กินช้างกะบ่เหลือ กินเสือกะบ่อิ่ม Tilapia

ผะหญาสุภาษิต กินช้างกะบ่เหลือ กินเสือกะบ่อิ่ม (อีสาน)  =  กิ […]

Tags: