ผะหญาสุภาษิต

กินช้างกะบ่เหลือ กินเสือกะบ่อิ่ม (อีสาน)  =  กินช้างก็ไม่เหลือ   กินเสือก็ไม่อิ่ม (ภาษากลาง)

หมายความว่า

ให้รู้จักประมาณตนในการกิน  อย่าเป็นคนที่โลภมาก  จะทำให้ตนเองเกิดความเดือดร้อน

ก่อนกิน

หลังกินเสร็จแล้ว

Tags: