ชีวิตไม่ได้ดีพร้อมไปทุกอย่าง

อย่าสิไลลืมบ้าน…เมืองอีสานบ้านพ่อแม่..
ให้แวคืนเมือบ้าน…ไปแปงสร้างซ่อยกัน.. .
หันกลับไปฟูเฟื่อง…เมืองอีสานบ้านเฮาแน๊..
อย่ามัวแต่ติ๊พุ้นพี้..แม่นดีฮ้ายกะถิ่นเฮา…พี่น้องเอ้ย…..
#ลูกอีสานห่างบ้าน

ชีวิต, ชีวิตไม่ได้ดีพร้อมไปทุกอย่าง, อย่าลืมบ้าน, อีสาน, อีสานบ้านเฮา, บ้าน, เมือบ้าน, บ้านเฮา, บ่ลืมถิ่น, บ่ลืมอีสาน, ไกลบ้าน, home,

ขอบคุณผญาอีสานจาก : ลูกอีสานห่างบ้าน

ขอบคุณเครดิตภาพจาก : Suravut Whanset

Tags: