ต้นหญ้านาง, ย่านาง, หญ้านาง, ใบไม้, ใบไม้เขียว, สีเขียว, หมื่นปีบ่เฒ่า, ย่านนาง, ยานนาง, ขันยอ, หยาดนาง, Tiliacora triandra (Colebr.) Diels., ไม้เลื้อย, เถาวัลย์, จอยนาง,
ผักและผลไม้

ต้นหญ้านาง (ย่านาง)

ต้นหญ้านาง, ย่านาง, หญ้านาง, ใบไม้, ใบไม้เขียว, สีเขียว, หมื่นปีบ่เฒ่า, ย่านนาง, ยานนาง, ขันยอ, หยาดนาง, Tiliacora triandra (Colebr.) Diels., ไม้เลื้อย, เถาวัลย์, จอยนาง,

ย่านาง เป็นพืชพวกไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. อยู่ในวงศ์ Menispermaceae มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ เช่น ภาคเหนือเรียกว่าจอยนาง ผักจอยนาง ภาคกลางเรียกว่าย่านาง หญ้าภคินี เถาวัลย์เขียว ภาคคะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า หญ้านาง หรือหมื่นปีบ่เฒ่าซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่บริโภคย่านางเป็นประจำจะชลอความแก่เฒ่า ส่วนภาคใต้เรียกย่านางว่า ย่านนาง ยานนาง ขันยอ หรือหยาดนาง

 

You may also like...