ต้นหญ้านาง, ย่านาง, หญ้านาง, ใบไม้, ใบไม้เขียว, สีเขียว, หมื่นปีบ่เฒ่า, ย่านนาง, ยานนาง, ขันยอ, หยาดนาง, Tiliacora triandra (Colebr.) Diels., ไม้เลื้อย, เถาวัลย์, จอยนาง,

ย่านาง เป็นพืชพวกไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. อยู่ในวงศ์ Menispermaceae มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ เช่น ภาคเหนือเรียกว่าจอยนาง ผักจอยนาง ภาคกลางเรียกว่าย่านาง หญ้าภคินี เถาวัลย์เขียว ภาคคะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า หญ้านาง หรือหมื่นปีบ่เฒ่าซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่บริโภคย่านางเป็นประจำจะชลอความแก่เฒ่า ส่วนภาคใต้เรียกย่านางว่า ย่านนาง ยานนาง ขันยอ หรือหยาดนาง

 

Tags: