เปิด Windows  เป็น 2 จอ

1. คลิกขวาที่หน้าจอ เลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ Screen resolution

ตามรูปข้างล่างนี้ครับ

เปิด Windows เป็น 2 จอ, 2 Monitor, open windows 2 monitor,

2. ก็จะได้หน้านี้มาดังภาพข้างล่าง ให้คลิกที่ Multiple displays  แล้วเลือก

Extend these displays ตามภาพ แล้วกด ok ก็ใช้งานได้ 2 จอแล้วครับ

เปิด Windows เป็น 2 จอ, 2 Monitor, open windows 2 monitor,

หรืออยากได้ให้แยกเปิดหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งก็เลือกตามนี้เลยครับ

เปิด Windows เป็น 2 จอ, 2 Monitor, open windows 2 monitor,

3. แต่ถ้าหากท่านได้หน้าจอแบบภาพข้างล่างนี้มา มันจะไม่สามารถปรับเป็น

2 หน้าจอได้ เนื่องมาจาก ท่านยังไม่ได้ลง driver การ์ดจอ ดังนั้นจึงควรติด

ตั้ง driver การ์ดจอก่อนนะครับ

เปิด Windows เป็น 2 จอ, 2 Monitor, open windows 2 monitor,

Tags: