เสื่อ (สาด) มีความหมายว่า เครื่องสานชนิดหนึ่งสำหรับปูนั่ง

“ในสมัยโบราณครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น โดยใช้เสื่อปูลาดบนพื้นบ้าน”

Tags: