ข้าวเหนียวมะม่วง Mango Sticky Rice

ข้าวเหนียวมะม่วง คือ อาหารหวาน หรือจะใช้ทานเล่นก็ได้ ซึ่งข้า […]

Tags:

หม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ (Mulberry)

หม่อน หรือ มัลเบอร์รี่ (Mulberry) ชื่อสามัญ M […]

Tags:

กระบก (Barking deer’s mango)

กระบก ชื่อสามัญ Barking deer’s mango, Wild almond […]

Tags:

หมากลิ้นฟ้า (เพกา) pega

สมุนไพรเพกา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ อีก เช่น ลิ้นฟ้า (เลย, […]

Tags:

ลาบหมากลิ้นฟ้า (Oroxylum indicum)

เพกา เป็นพืชในวงศ์แคหางค่าง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้: ดอก […]

Tags: